Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej

jedyny w Polsce ośrodek specjalizujący się w kompleksowej ewaluacji ekonomiczno-prawnej obowiązujących i projektowanych regulacji prawnych

O NAS

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

to jedyny w Polsce ośrodek specjalizujący się w kompleksowej ewaluacji ekonomiczno-prawnej obowiązujących i projektowanych regulacji prawnych, powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich. Naszą misją jest wspieranie procesu formułowania rozwiązań legislacyjnych w oparciu o fakty i dowody.

Oferujemy wsparcie interesariuszom procesu legislacyjnego, przekładając założenia zmian w prawie na konkretne projekty zapisów ustawowych oraz opracowując w odniesieniu do nich oceny skutków regulacji. Opracowujemy na zlecenie raporty, analizy i ekspertyzy dotyczące zagadnień mających wpływ m.in. na działalność przedsiębiorców, rynek pracy, a także rynek zamówień publicznych. Wspieramy strategiczną komunikację z rynkiem i interesariuszami w obszarze działalności sektora przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców oraz izb gospodarczych.

Dzięki stworzonemu przez nas szerokiemu zespołowi doświadczonych ekspertów, w tym legislatorów i ekonomistów, świadczymy kompleksowy zakres usług w zakresie: 

– opracowania raportów i analiz
– przygotowania projektów aktów prawnych
– PR i komunikacji
– prowadzenia działań lobbingowych w ramach Federacji Przedsiębiorców Polskich 

Eksperci

Marek Kowalski

PREZES CALPE

Pracownicze plany kapitałowe (PPK)
Rynek zamówień publicznych
Zatory płatnicze

Łukasz Kozłowski

 Ekonomia
Ubezpieczenia społeczne
Rynek pracy

dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska

Prawo pracy
Dialog społeczny

Grzegorz Lang

Legislacja
Zamówienia publiczne

Publikacje

PROJEKT LEGISLACYJNY

Projekt ustawy o dokumentowaniu zgonów, chowaniu zmarłych i cmentarzach

3 marca 2020 r.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji

czytaj
OPRACOWANIE ANALITYCZNE

Wycofanie z obiegu monet o niskich nominałach

5 grudnia 2019 r.

Propozycja wprowadzenia zaokrąglania kwot płatności gotówkowych oraz wycofania z obiegu monet o nominałach 1 i 2 grosy

czytaj
OPRACOWANIE ANALITYCZNE

Składki proporcjonalne do dochodu

26 listopada 2019 r.

Propozycja zmian zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby prowadzące działalność gospodarczą

czytaj
OPRACOWANIE ANALITYCZNE

Pełne oskładkowanie umów zlecenia

26 listopada 2019 r.

Propozycja likiwdacji zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do umów zlecenia oraz restytucji ubezpieczeń społecznych

czytaj
RAPORT

Branża pogrzebowa w Polsce

28 października 2019 r.

Diagnoza i wyzwania branży pogrzebowej w Polsce – raport z rekomendacjami zmian legislacyjnych

czytaj
RAPORT

Scenariusze reformy OFE

27 maja 2019 r.

Przegląd kapitałowej części systemu emerytalnego

czytaj
PREZENTACJA

Program gospodarczy dla Polski

4 kwietnia 2019 r.

Propozycje z zakresu reformy ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, podatków i systemu stanowienia prawa

czytaj
OPRACOWANIE ANALITYCZNE

PPK – waloryzacja w zamówieniach publicznych

24 lutego 2019 r.

Warunki ustawowe wypowiedzenia umowy o zamówienie publiczne z powodu braku lub niewłaściwej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w związku z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych

czytaj
RAPORT

Siedem rekomendacji na rzecz dobrego prawa

6 stycznia 2019 r.

Raport o systemie stanowienia prawa

czytaj
RAPORT

Emerytury na właściwym torze?

3 grudnia 2018 r.

Pracownicze plany kapitałowe z perspektywy oszczędzającego i rynku finansowego

czytaj
RAPORT

Zbiegi tytułów do ubezpieczenia społecznego przy umowach zlecenia

11 października 2017 r.

Geneza i konsekwencje stosowania umów w zleceń w Polsce w latach 2008-2017

czytaj

Kontakt

biuro@calpe.pl