loader

Klauzula zgody na przesłanie publikacji

Podając dane osobowe i klikając “zapisz się”, wyrażam zgodę na kierowanie do mnie przez Roche Polska Sp. z o.o. (“Roche”) we współpracy z partnerami, w tym Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., publikacji “Health Management” oraz “Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia” informujące o aktualnych wydarzeniach w polskim systemie opieki zdrowotnej.

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39B, kod pocztowy 02-672, tel: 22 345 18 88 („Roche”).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jeżeli nie zdecydują się Państwo na wyrażenie zgody, nie będziemy mogli zrealizować celów, o których mowa poniżej.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przesyłania przez Roche, we współpracy z partnerami, publikacji “Health Management” oraz “Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia” informujących o aktualnych wydarzeniach w polskim systemie opieki zdrowotnej oraz zbieranie informacji zwrotnej na temat jakości zamieszczanych w tych publikacjach treści.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych, w tym informowaniu partnerów o realizowanych przedsięwzięciach.

Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub wycofania zgody na kontakt przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty z Grupy Roche, w szczególności Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. oraz podmioty trzecie, które dostarczają Roche towary i usługi, w tym: dostawcy technologii informatycznych (w celach związanych z rozwojem systemu i wsparciem technicznym); audytorzy i konsultanci (w celu sprawdzenia zgodności z zewnętrznymi i wewnętrznymi wymogami) banki, firmy kurierskie, operatorzy pocztowi oraz doradcy prawni. W przypadku przekazywania danych w ramach Grupy Roche, transfer danych zabezpieczony jest umowami zawierającymi standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz – w stosownych przypadkach – dodatkowymi zabezpieczami obejmującymi m.in szyfrowanie danych.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przesyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@roche.com.