Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej

jedyny w Polsce ośrodek specjalizujący się w kompleksowej ewaluacji ekonomiczno-prawnej obowiązujących i projektowanych regulacji prawnych

O NAS

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego. CALPE opracowuje raporty i rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych.

CALPE opracowuje raporty i analizy
istniejących i projektowanych ustaw na
zlecenie.

CALPE wspiera strategiczną komunikację
z rynkiem i interesariuszami w obszarze:
• organizacji pozarządowych
• związków zawodowych
• organizacji przedsiębiorców
• izb gospodarczych
• partii politycznych
• indywidualnych przedsiębiorców

CALPE wraz z Instytutem Emerytalnym
działa w obszarze zabezpieczenia
emerytalnego i długoterminowego
oszczędzania, świadczy także doradztwo dla sektora rynkowego, pracodawców, 

instytucji finansowych i władz publicznych:

– doradztwo w zakresie tworzenia PPK przez pracodawców i instytucje finansowe
– doradztwo w zakresie wyboru podmiotu
zarządzającego
– audyt prowadzonych przez pracodawcę
PPK
– reprezentację przed Komisją Nadzoru
Finansowego
– reprezentację w przypadku postępowań
sądowych związanych z PPK
– prowadzi negocjacje ze związkami
zawodowymi lub innymi grupami
pracowników
– szkolenia z zakresu PPK

Kontakt

biuro@calpe.pl